Optimalizácia nákladov na IT infraštruktúru počas krízy

Nástup korona krízy prišiel zo dňa na deň. Napriek indíciám z Číny a neskôr Talianska na ňu nikto nebol pripravený. Väčšina podnikateľov nedokázala na ňu zareagovať inak ako hrubým škrtaním nákladov. Mnohí podnikatelia sa nevyhli zatváraniu prevádzok a výrobných liniek v dôsledku narušenia dodávateľských reťazcov. Pozornosť podnikateľov sa sústredila na presmerovanie svojich podnikateľských aktivít do online priestoru.

Podnikatelia, ktorí už prevádzkovali svoje podnikateľské aktivity pred príchodom korona krízy sa zväčša tešili nárastu tržieb podobnému s vianočným obdobím.

Či už ste ako podnikateľ počas korona krízy utrpeli škody alebo zaznamenali nárast tržieb, mám pre vás tip ako zvládnuť takéto situácie lepšie vďaka optimalizovanej IT infraštruktúre.

Budeme sa baviť o prevádzkovaní online služieb, ktoré sú charakteristické pre vaše podnikanie. Tieto služby sú zdrojom príjmov a ich stabilita je dôležitá. Na to sú nevyhnutné servery, hostingové služby a ľudia, ktorí vedia všetko správne nastaviť.

Vrátim sa späť ku korona kríze, tá totiž ukázala, že podnikatelia zasiahnutí krízou hľadali čo ešte môžu vypnúť bez dopadu na budúce príjmy.

Opačný extrém je veľký nápor objednávok, ktoré nestíhajú byť vybavované nielen personálom a kuriérmi aj často ani servery a tak sa bohužiaľ nepodarí objednávku ani dokončiť pre vyťaženú aplikáciu.

Tieto prípady sa samozrejme dajú aplikovať aj mimo korona krízy a to v prípadoch letných prázdnin, kedy niektoré segmenty zaznamenávajú úpadok alebo naopak v čase black friday, predvianočných a povianočných akcií a iných marketingom podporených dní.

Štandardný modelový prípad je taký, že firma si objedná a umiestni svoju online službu na predplatený server kde je prevádzkovaná za určitý fixný poplatok. Firma následne tieto služby navyšuje  v prípade ak server nestíha a web aplikácia padá. Po zníženom nápore požiadaviek zostávajú tieto služby zaplatené a nevyužité. Funguje to spôsobom – veď čo ak príde k ďalšiemu nárastu požiadaviek, treba byť pripravený. Tento spôsob je neefektívny, ak sú služby objednané tak povediac na hrane tak málokedy sa odhadne rozumná miera.

Teda problém nastáva ak v danom čase nie sú servery správne nadimenzované. Buď majú prebytočnú kapacitu (výkonovú, pamäťovú alebo diskovú) v dôsledku čoho platíme zbytočne vysoké poplatky, alebo majú nedostatočnú kapacitu v dôsledku čoho naše prevádzkované služby nestíhajú obsluhovať prichádzajúce požiadavky a naše podnikanie prichádza o objednávky a zákazníkov.

Riešením je vhodne nastavená IT infraštruktúra, ktorá dokáže dynamicky reagovať na aktuálne vyťaženie serverov a podľa toho buď kapacitu zvyšovať alebo nevyužitú kapacitu znížiť bez dopadu na funkčnosť aplikácie.

Ako príklad uvediem infraštruktúru postavenú na Amazon cloude, ktorú sme realizovali pre zákazníka.

Obr. 1: Infraštruktúra postavená na Amazon cloude

Alternatívou k AWS môže byť riešenie vyskladané zo služieb alternatívneho cloudového providera, prostredníctvom manažéra, ktorý zabezpečuje alokáciu serverov podľa stanovených metrík. Opäť návrh z našej dielne.

Obr. 2: Infraštruktúra s manažérom alokácie serverov

Toto riešenie je vhodné najmä pre firmy, ktoré prevádzkujú väčší online systém s väčším počtom klientov. Pre začínajúci online obchod prevádzkovaný na webhostingu za pár eur mesačne, alebo prevádzkovanie prezentačného webu so statickým obsahom by to bolo zbytočne predimenzované riešenie.

Cieľom tohto článku nebolo zachádzať do technologických detailov, ale smerovať pozornosť k praktickým dopadom na podnikanie. Konkrétna realizácia sa mení od prípadu k prípadu. Cieľom bolo oboznámiť podnikateľov s možnosťami optimalizácie nákladov na IT infraštruktúru a ponúknuť plnú podporu v tejto oblasti práve pre ich podnikanie.

Comments are closed.