Vývoj webových aplikácií

Vytvoríme motor vašej web aplikácie alebo stránky a pridáme k tomu aj pôsobivé užívateľské rozhranie. Naše služby pokrývajú všetky technológie nevyhnutné pre projekt postavený na moderných technológiách.

 • Java, PHP vývoj
 • Angular, Javascript vývoj

Viac informácií

Návrh produktu

Úspešný projekt je výsledkom dobrého plánovania a návrhu. Kombinujeme agilné metódy pre projektové plánovanie s kvalitnou architektúrou a pôsobivým dizajnom užívateľského rozhrania. Výsledkom plánovania je rýchly a lacný prototyp vášho projektu.

 • UI návrh
 • Responsive interface návrh
 • Rýchle prototypovanie

Infraštruktúra

Kvalitná infraštruktúra je dôležiou esenciou pre úspešný projekt. Zameriavame sa na dodanie infraštruktúry postavenej na spoľahlivých procesoch.

 • Návrh architektúry
 • Cloud infraštruktúra
 • CD/CI procesy
 • Monitoring & podpora

IoT

Internet vecí (IoT) je oblasť umožňujúca digitalizovať a automatizovať tie oblasti, ktoré predtým fungovali výlučne offline. Prináša neobmedzené pole možností s benefitmi pre vaše podnikanie čím budete o krok vpred pred konkurenciou.

 • návrh hardware
 • C++ vývoj
 • MQTT komunikácia