Ponúkané služby

Naše služby pokrývajú všetko pre dodanie kvalitnej web aplikácie

Backend vývoj

Back-end je zjednodušene povedané miesto kde sa nachádza vaša biznis logika a reprezentuje všetky procesy, ktoré pracujú s úložiskom dát pripravujú ich na zobrazenie pre front-end alebo prijímajú požiadavky.

Frontend vývoj

Frontend predstavuje užívateľské rozhranie zobrazené v prehliadači.
Všetky interakcie užívateľa sú tu spracované a požiadavky na backend (API) sú odoslané na spracovanie.

Zabezpečenie kvality

Používame automatické testy a nástroje pre optimalizovanie nastavení čím dosahujeme konzistentné prostredie a efektívny proces vývoja čo má významný vplyv na kvalitu.

Ukážka back-endu

Vývoj back-endu je našou silnou stránkou. Spojíme vašu biznis logiku a procesy do logických štruktúr s výstupmi na API. Takto pripravený back-end dokáže príjimať a spracovávať interakcie z front-endom.

Ukážka je časť API z rezervačného systému, kde volanie detekuje polohu užívateľa a ponúkne relevantné miesta v jeho okolí.

Ukážka front-endu

Front-end je pojem, ktorý je najlepšie predstaviteľný. Odohráva sa v prehliadači a priamo spolupracuje s biznis procesmi za API. Front-endu by sa takisto mala venovať patričná pozornosť.

Ukážka reprezentuje pohľad na dashboard CRM systému, ktorý je vstupným bodom pre obchodníkov.

Naše technológie

Používame moderné technológie overené mnohými projektmi.

Java

Modern programming language for applications with higher performance.

Spring

Framework with infrastructural support at the application level that enable to focus on building business logic without wasting time with low level issues.

PHP

PHP is a server scripting language, and a powerful tool for making dynamic and interactive web pages.

Symfony

High performance PHP framework for web development

Angular

Framework for building modern applications for the web, mobile, or desktop.

HTML + CSS

Basic languages for building frontend

Elastic

Stack for searching and analyzing your data in real time.

mongoDB

Document database which allows to easily organize, use and enrich data.

MySQL

Relation database for storing your data.

Spolupracovali sme

Klienti, ktorí sa nám zverili realizáciu ich vízie.

Súvisiace služby

Vytvoríme váš projekt aj s týmito službami

Návrh produktu

Úspešný projekt je výsledkom dobrého plánovania a návrhu. Kombinujeme agilné metódy pre projektové plánovanie s kvalitnou architektúrou a pôsobivým dizajnom užívateľského rozhrania. Výsledkom plánovania je rýchly a lacný prototyp vášho projektu.

DevOps

Životný cyklus projektu v prevádzke je ovplyvnený kvalitou infraštruktúry. Zameriavame sa na dodanie infraštruktúry postavenej na spoľahlivých procesoch.

Cenová ponuka

Povedzte nám stručne o vašom projekte a ozveme sa vám čo najskôr.